odczulanie.info

Rodzaje odczulania

Prof. Piotr Kuna wypowiada się na temat sposobów odczulania

Zobacz video Zobacz video - Rodzaje odczulania

Znajdź lekarza

alergologa w Twojej okolicy!

Sprawdź Znajdź lekarza alergologa w Twojej okolicy!

Najczęściej zadawane

pytania

Najczęściej zadawane pytania

Kalendarz występowania

alergenów wziewnych w Polsce

Sprawdź stężenie poszczególnych alergenów w Twoim regionie

Sprawdź Sprawdź stężenie alergenów w Polsce.

Co to jest odczulanie?

Odczulanie, czyli immunoterapia alergenowa jest obecnie najskuteczniejszą metodą walki z alergią. To jedyny przyczynowy sposób leczenia alergii dostępny we współczesnej medycynie.

Ta sama substancja, która jest powodem alergii może pomóc ją zwalczyć. Odczulanie ma na celu zwiększenie u chorego tolerancji na te alergeny, które wywołują objawy choroby alergicznej. Polega na podawaniu tych właśnie alergenów w coraz większych dawkach. Dzięki stopniowemu zwiększaniu dawki, a później regularnemu jej przyjmowaniu, organizm oswaja się z alergenem i przestaje traktować go jak wroga - mechanizm alergii zostaje wygaszony, objawy zmniejszają się, a czasem ustępują całkowicie.

Osobą, która po dokładnej analizie danych klinicznych pacjenta może podjąć decyzję o rozpoczęciu i prowadzeniu odczulania jest lekarz alergolog.

Jak to się robi?

Niezależnie od wybranej metody odczulania, leczenie to zawsze składa się z dwóch faz:

 • Leczenia wstępnego – przyjmowanie stopniowo coraz większych dawek alergenu, aż do osiągnięcia dawki maksymalnej, dobrze tolerowanej przez pacjenta,

 • Leczenia podtrzymującego – przyjmowanie osiągniętej w leczeniu wstępnym maksymalnej dawki alergenu przez okres co najmniej 3 do 5 lat.

Szczepionka zawierająca alergeny może być podawana dwiema metodami:

Kto jest kandydatem do odczulania?

Lekarz alergolog rozważa rozpoczęcie odczulania gdy:

 • rozpoznał chorobę alergiczną, którą można skutecznie leczyć odczulaniem,

 • uzyskał dodatni wynik testów skórnych z danym alergenem i/lub potwierdzona została podwyższona wartość swoistych alergenowo przeciwciał IgE we krwi,

 • usunięcie uczulającego alergenu z otoczenia chorego nie jest możliwe,

 • w rozmowie ustalił ścisłe powiązanie dodatnich wyników testów z obserwowanymi w określonym czasie objawami, np. chory ma dodatni wynik testu na trawy i objawy alergii występujące w okresie pylenia traw,

 • potwierdzona została nadwrażliwość na jady owadów błonkoskrzydłych.

Kiedy odczulanie nie może być stosowane?

Przed podjęciem decyzji o odczulania należy wspólnie z alergologiem przemyśleć, czy istnieją ważne powody aby tego typu leczenia nie rozpoczynać.

Immunoterapii alergenowej nie prowadzi się w przypadku:

 • braku współpracy ze strony pacjenta, gdy nie jest przestrzegany schemat leczenia lub pacjent nie stosuje się do zaleceń alergologa,

 • współwystępowania chorób autoimmunologicznych i złośliwych nowotworów,

 • przyjmowania leków beta-adrenolitycznych również miejscowych (np.krople do oczu),

 • ciężkich niedoborów immunologicznych,

 • występowania ciężkiej astmy oskrzelowej lub astmy niekontrolowanej,

 • ciąży – nie rozpoczyna się leczenia, ale jeśli już trwa można kontynuować.

Czy odczulanie jest skuteczne?

Odczulanie to jedyna przyczynowa i obecnie najskuteczniejsza metoda walki z chorobą alergiczną. Pozwala na kontrolowanie choroby i powstrzymuje jej rozwój:

 • może zmniejszać, a nawet powodować ustąpienie objawów alergii,

 • znacznie ogranicza zużycie leków przeciwalergicznych,

 • zapobiega rozwojowi astmy.

Odczulanie jest sposobem leczenia u chorych z:

 • alergicznym nieżytem nosa,

 • alergicznym zapaleniem spojówek,

 • astmą alergiczną,

 • alergicznymi reakcjami na użądlenia owadów.

W uzasadnionych przypadkach podejmowane jest również odczulanie u chorych z atopowym zapaleniem skóry.

Najwyższą skuteczność immunoterapii uzyskuje się w przypadku alergii na jady owadów, pyłek roślin i roztocza, nieco niższą w alergii na pleśnie i zwierzęta.

Skuteczność podjęzykowej i podskórnej metody odczulania jest porównywalna.

Odczulanie na ogół prowadzi do wyraźnej i trwałej poprawy jakości życia – alergik nie ma objawów choroby, prowadzi aktywne życie, choroba nie przeszkadza mu w nauce bądź pracy. Jest tym skuteczniejsze, im wcześniej zostanie rozpoczęte. Może być stosowane od 5-go roku życia.