Wszystko o odczulaniu

Co to jest odczulanie? Metody odczulania Najczęściej zadawane pytania

Odczulanie, czyli immunoterapia alergenowa jest obecnie najskuteczniejszą metodą walki z alergią. To jedyny przyczynowy sposób leczenia alergii dostępny we współczesnej medycynie.

Pokonać alergię

Ta sama substancja, która jest powodem alergii może pomóc ją zwalczyć. Odczulanie ma na celu zwiększenie u chorego tolerancji na te alergeny, które wywołują objawy choroby alergicznej. Polega na podawaniu tych właśnie alergenów w coraz większych dawkach. Dzięki stopniowemu zwiększaniu dawki, a później regularnemu jej przyjmowaniu, organizm oswaja się z alergenem i przestaje traktować go jak wroga - mechanizm alergii zostaje wygaszony, objawy zmniejszają się, a czasem ustępują całkowicie.

Osobą, która po przeprowadzeniu badań diagnostycznych i dokładnej analizie danych klinicznych pacjenta może podjąć decyzję o rozpoczęciu i prowadzeniu odczulania jest lekarz alergolog.

Kto jest kandydatem do odczulania?

Lekarz alergolog rozważa rozpoczęcie odczulania gdy:

 1. Rozpoznał chorobę alergiczną, którą można skutecznie leczyć odczulaniem. Odczulanie jest sposobem leczenia chorych cierpiących na:
  • alergiczny nieżyt nosa
  • alergiczne zapalenie spojówek
  • astmę alergiczną
  • alergiczne reakcje po użądleniu owadów
  • w uzasadnionych przypadkach podejmowane jest również odczulanie u chorych z atopowym zapaleniem skóry
 2. Uzyskał dodatni wynik testów skórnych z danym alergenem i/lub potwierdzona została podwyższona wartość swoistych alergenowo przeciwciał IgE we krwi. W przypadku reakcji po użądleniu, potwierdzona została nadwrażliwość na jady owadów błonkoskrzydłych.
 3. W rozmowie ustalił ścisłe powiązanie dodatnich wyników testów z obserwowanymi w określonym czasie objawami, np. chory ma dodatni wynik testu na trawy i objawy alergii występujące w okresie pylenia traw.
 4. Usunięcie uczulającego alergenu z otoczenia chorego nie jest możliwe.
 5. Upewnił się, że pacjent jest zdecydowany podjąć tego typu leczenie.

Kiedy odczulenie nie może być stosowane?

Przed podjęciem decyzji o odczulaniu należy wspólnie z alergologiem przedyskutować, czy istnieją ważne powody, aby tego typu leczenia nie rozpoczynać.

Immunoterapii alergenowej nie prowadzi się w przypadku:

 1. braku zapewnienia ze strony pacjenta o ścisłej współpracy z lekarzem, gdy nie jest przestrzegany schemat leczenia lub pacjent nie stosuje się do zaleceń alergologa
 2. współwystępowania chorób autoimmunologicznych i złośliwych nowotworów
 3. ciężkich niedoborów immunologicznych
 4. występowania astmy niekontrolowanej
 5. ciąży - nie rozpoczyna się leczenia, ale jeśli już trwa można kontynuować.

Czy immunoterapia jest skuteczna?

Immunoterapia alergenowa, zwana potocznie odczulaniem, to jedyna przyczynowa i obecnie najskuteczniejsza metoda leczenia choroby alergicznej, która pozwala na kontrolowanie choroby i powstrzymuje jej rozwój. Odczulanie działa na przyczynę choroby alergicznej, zmniejsza wrażliwość układu odpornościowego na czynniki powodujące objawy.

Poprzez długofalową modyfikację układu odpornościowego, immunoterapia ostatecznie umożliwia organizmowi lepszą tolerancję obecności alergenów:

 1. zmniejsza, a nawet likwiduje objawy alergii
 2. znacznie ogranicza przyjmowanie leków przeciwalergicznych
 3. zapobiega rozwojowi astmy
 4. zmniejsza ryzyko kolejnych uczuleń

Najwyższą skuteczność immunoterapii uzyskuje się w przypadku alergii na jady owadów, pyłki roślin i roztocze kurzu domowego, nieco niższą w alergii na pleśnie i zwierzęta.

Odczulanie jest skuteczne, o ile dawka alergenu przyjmowana jest regularnie. Pierwsze rezultaty można zaobserwować już nawet po pierwszym roku lub sezonie odczulania. Trwały efekt wymaga minimum 3 do 5 lat leczenia.

Immunoterapia na ogół prowadzi do wyraźnej i trwałej poprawy jakości życia. Alergik nie ma objawów choroby, prowadzi aktywne życie, choroba nie przeszkadza mu w nauce bądź pracy. Odczulanie jest tym skuteczniejsze, im wcześniej zostanie rozpoczęte. Może być stosowane już u dzieci powyżej 5-go roku życia.

Jak to się robi?

Szczepionka zawierająca alergeny może być podawana dwiema metodami:

metoda podjęzykowa

Szczepionka jest postaci kropli lub tabletek podjęzykowych, przyjmowanych przez pacjenta samodzielnie w domu

metoda podskórna

Szczepionka jest w formie zastrzyków podawanych regularnie w gabinecie alergologa

Niezależnie od wybranej metody odczulania, leczenie to zawsze składa się z dwóch faz:

 1. Leczenia wstępnego - przyjmowanie stopniowo coraz większych dawek alergenu, aż do osiągnięcia skutecznej dawki maksymalnej, dobrze tolerowanej przez pacjenta
 2. Leczenia podtrzymującego – regularne przyjmowanie osiągniętej w leczeniu wstępnym maksymalnej dawki alergenu przez okres co najmniej 3 do 5 lat
 

Warto przeczytać

[2020-04-23 10:12:23]
COVID-19 wytyczne dla pacjentów chorych na astmę
Polskie Towarzystwo Alergologiczne przygotowało krótką broszurę z podstawowymi informacjami jak radzić sobie w czasie pandemii.
[2020-04-01 12:10:23]
COVID-19 - co teraz z odczulaniem?
Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologii przedstawiła stanowisko w sprawie prowadzenia immunoterapii w okresie epidemii
[2020-03-31 12:50:45]
Alergolog: Odstawienie leków zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem
Prof.Ewa Czarnobilska - „Pacjenci myślą, że sterydy wziewne, donosowe, które przyjmują z powodu astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa, obniżają odporność"

Pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi
najczęściej zadawane pytania

Kalendarz

      występowania alergenów
            wziewnych w Polsce